Quantcast

Estar de guàrdia al domicili és temps de treball segons la justícia europea

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) aclareix que el temps de guàrdia que un treballador passa al seu domicili amb l'obligació de respondre a les convocatòries del seu empresari en un termini de vuit minuts, que "restringeix considerablement la possibilitat de realitzar altres activitats ", ha de considerar-se" temps de treball ".

el tribunal europeu ha dictat que l'obligació de romandre present físicament al lloc determinat per l'empresari i la restricció que suposa la necessitat de presentar- en el lloc de treball en un termini de temps breu limiten "considerablement" les possibilitats que té un treballador de dedicar-se a altres activitats.

el TJUE respon així davant d'una qüestió prejudicial presentada pel Tribunal Laboral Superior de Brussel·les pel cas d'un ciutadà belga que va adquirir la condició de bomber voluntari el 1981 i que també treballa per a una empresa privada.

el 2009 va entaular un procediment judicial contra la ciutat de Nivelles (Bèlgica) en el qual sol·licitava, entre altres coses, una indemnització de danys i perjudicis pels seus serveis de guàrdia domiciliària, que, segons ell, han de considerar-se temps de treball.

El Tribunal de Justícia destaca, en primer lloc, que els estats membres no poden establir excepcions, pel que fa a determinades categories de bombers contractats pels serveis públics de protecció contra incendis, al conjunt d'obligacions derivades de les disposicions de la directiva, entre les quals figuren els conceptes de "temps de treball" i de "període de descans".

la directiva tampoc permet als estats membres mantenir o adoptar una definició del concepte de "temps de treball" diferent de la que en ella es conté. Tot i que la directiva estableix que els Estats membres tenen la facultat d'aplicar o d'introduir disposicions més favorables a la protecció de la seguretat i de la salut dels treballadors, aquesta facultat no pot aplicar-se a la definició del concepte de "temps de treball".

No obstant això, el TJUE recorda que els Estats membres segueixen tenint la facultat d'adoptar, en els seus respectius ordenaments jurídics nacionals, disposicions que estableixin una durada del temps de treball i dels períodes de descans més favorable per als treballadors que la determinada per aquesta directiva.

en qualsevol cas, aclareix que el temps de guàrdia que un treballador passa al seu domicili amb l'obligació de respondre a les convocatòries del seu empresari en un termini de vuit minuts, període que "restringeix considerablement" la possibilitat de realitzar altres activitats, ha de considerar-se "temps de treball".

Referent a això, el Tribunal de Justícia recorda que el factor determinant per a la qualificació de "temps de treball", en el sentit de la directiva, és el fet que el treballador estigui obligat a trobar-se físicament present en el lloc determinat per l'empresari ia romandre a disposició d'aquest per poder prestar els seus serveis immediatament en cas de necessitat.

en aquest cas, resulta que el denunciant no només havia d'estar localitzable durant els seus temps de guàrdia. D'una banda, havia de respondre a les convocatòries del seu empresari en un termini de vuit minuts i, d'altra banda, estava obligat a estar present físicament al lloc determinat per l'empresari.

El Tribunal de Justícia considera que, encara que en aquest cas el lloc sigui el domicili del empleat i no el seu lloc de treball, l'obligació de romandre present físicament al lloc determinat per l'empresari i la restricció que, des d'un punt de vista geogràfic i temporal, suposa la necessitat de presentar-se al lloc de treball en un termini de vuit minuts limiten de manera objectiva les possibilitats que té un treballador de dedicar als seus interessos personals i socials.

d'aquesta manera, el TJUE distingeix aquesta situació de la d'un treballador que, durant el seu servei de guàrdia, simplement hagi d'estar a disposició del seu empresari per tal que aquest pugui localitzar-lo.