Quantcast

Fitch Ratings manté la qualificació del deute sobirà en BBB amb perspectiva positiva

L'agència d'avaluació Fitch Ratings ha publicat l'última qualificació d'Andorra, en què manté el ràting en BBB amb perspectiva positiva. En la sisena avaluació de Fitch Ratings del deute sobirà del Principat, l'agència destaca la disminució del deute públic, la millora de la diversificació del finançament fiscal i la millora en la dinàmica de creixement del país, segons ha informat el Govern. L'avaluació també subratlla els esforços fets per Andorra per alinear la legislació del sector financer amb els estàndards europeus i internacionals. Especialment es valora de manera positiva l'adopció d'estàndards internacionals de transparència i intercanvi d’informació fiscal, i el fet que Andorra ja no figuri a la llista de països no cooperants de la Unió Europea.

Amb tot, Fitch remarca l'equilibri entre la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l'estabilitat política amb la petita dimensió de l'economia, els riscos associats al pes del sector bancari i una deficient disponibilitat i freqüència de dades econòmiques. Tot i els avenços, Fitch continua veient com un risc l'important pes del sector financer en l'economia del país, i assenyala com a mancança el fet de no disposar d'un prestador d'última instància.

Per tal de poder assolir una millora del ràting en futures avaluacions, Fitch assenyala factors que hi podrien incidir, com la continuïtat del descens del deute públic respecte del PIB, una millora en les perspectives de creixement a mitjà termini, i la millora en la disponibilitat i freqüència de dades econòmiques.