Quantcast

Euskadi augmenta de quatre a 18 setmanes el permís de paternitat

El Govern basc ha aprovat una nova Llei d'Ocupació Pública en la qual s'inclou un augment del permís de paternitat a 18 setmanes – fins ara estava fixat en quatre – per als funcionaris, principals beneficiaris d'aquesta mesura, equiparant d'aquesta manera amb el permís de maternitat.

a més, la proposta inclou que els permisos estaran remunerats íntegrament i que els períodes de baixa no podran ser intercanviables entre els membres de la parella, quan abans si hi havia possibilitat d'intercanviar . L'executiu basc pretén incentivar la natalitat i fomentar la igualtat entre homes i dones.

D'altra banda, en cas de naixement múltiple – bessons o bessons – o que el fill tingui qualsevol tipus de discapacitat, les parelles disposaran de dues setmanes addicionals. D'aquesta manera el govern d'Urkullu pretén fer front a un dels seus talons d'Aquil·les, ja que Euskadi té una de les taxa de natalitat més baixes d'Europa (8,7 naixements per cada 10.000 habitants).