Quantcast

La xifra d'aturats creix un 8,3% al gener respecte al mes anterior

El mes de gener es va tancar amb un total de 325 persones inscrites al Servei d'Ocupació a la recerca d'una feina, la qual cosa suposa un creixement del 8,3% respecte del mes anterior (quan eren 300 inscrits) i, en canvi, representa una davallada del 6,6% en relació al mateix mes del 2017, quan el volum total d'aturats s'elevava a 348 persones.

Pel que fa al volum de persones inscrites per a una millora laboral, n'hi havia 261, la qual cosa suposa un increment del 5,2% respecte del mes anterior i un 96,2% si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Quant al nombre total de llocs de treball oferts, era de 849, amb una variació mensual negativa del 37,5%. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació també és negativa, amb un 22,7% menys.

Pel que fa als demandants d'alta a final de mes, se n'ha calculat la mitjana i en els darrers dotze mesos ha estat de 387 demandants en recerca i 195 en millora, amb una variació negativa respecte el període anterior del 17,4% pel que fa als que busquen feina i positiva del 53,9% per als de millora. Quant a la mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 1.132, amb un augment percentual respecte el mateix període de l'any anterior del 49,2%.

Cal destacar que dels 325 demandants en recerca d'un lloc de treball un 24,6% són empleats administratius; un 19,1% treballadors no qualificats i un altre 18,5% empleats de serveis, restauració, protecció i venedors. Quant a les persones inscrites per a una millora laboral, cal destacar que un 31,4% són administratius; un 17,6% tècnics i professionals de suport i un 14,2% tècnics i professionals científics. I quant a les ofertes de treball, un 41,9% eren per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors: un 18% per a treballadors no qualificats i un 12% per a tècnics i professionals de suport. La majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 81,5%) fa menys de sis mesos que estan desocupats i el 46,4% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb 10 anys o més de residència, que representen el 41,1% del total, seguits dels portuguesos amb 10 anys o més de residència, que representen el 18,3%. El detall per tram d'edat mostra que tant les persones en recerca (46,2%) com les de millora d'un lloc de treball (43,7%), es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys. La quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament superior a la dels homes, amb un 52%. Igualment, pel que fa a la millora de la situació laboral, el 57,9% són dones.

Pel que fa al programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària, a finals de gener hi havia catorze beneficiaris, més de la meitat en el tram de 40 a 59 anys, i la majoria, dones.

Quant als programes per al foment de l'ocupació, 85 persones estaven contractades pel Govern; 15 a parapúbliques i comuns i altres tres al programa per a les zones allunyades. Altres tretze persones es beneficiaven dels altres tres programes de foment que posa en marxa el Servei d'Ocupació.

Mercat laboral
D'altra banda, aquest dijous el departament d'Estadística del Govern ha publicat també les dades d'assalariats corresponents al mes de novembre. Així, hi havia donades d'alta 37.166 persones, amb un augment del 2,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què n'hi va haver 36.163. La mitjana d'assalariats durant els darrers dotze mesos és de 37.565, amb una variació positiva del 2,9% respecte a les dades del mateix període anterior.

Es va registrar un augment remarcable del nombre d'assalariats, comparat amb el mateix mes de l'any 2016, en els sectors activitats immobiliàries i serveis empresarials (13,4%); transports i comunicacions (9,6%) i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (4,3%).

En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d'assalariats els sectors de sistema financer amb un 3,6% menys; agricultura, ramaderia, caça i silvicultura amb un 2,9% menys i llars que ocupen personal domèstic amb un 2,2% menys.

La massa salarial total del mes de novembre és de 72,65 milions d'euros. La variació és positiva, amb un 4,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior.

I, a l'últim, pel que fa al salari mitjà total declarat a la CASS, s'ha situat en els 1.954,70 euros, amb una variació positiva de l'1,9% respecte al salari mitjà del mes de novembre del 2016, que va ser de 1.918,75 euros.