Quantcast

El president de BBVA va generar una remuneració durant 2017 de 5,7 milions d'euros

El president de BBVA, Francisco González, va generar una remuneració total durant el passat exercici 2017 de 5.789.000 d'euros, fet que suposa un 17,7% més que el 2016 (4,92 milions).

< p> Així consta en l'Informe Anual sobre Remuneracions dels consellers de les societats anònimes cotitzades d'BBVA remès aquest dimecres per l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

de la quantia total rebuda pel responsable del banc en 2017, un total de 3.943.000 correspon a retribució en metàl·lic i 1,846 a l'import de les accions atorgades.

per la seva banda, el conseller delegat del banc, Carlos Torres Vila, va cobrar 4,896 milions d'euros el 2017, davant els 4.426.000 de 2016 (+10,6%).

a més, en el cas de Torres Vila es van realitzar aportacions al sistema d'estalvi per import de 1.853.000 d'euros el 2017, amb el que l'import dels fons acumulats ascendeix a 17,5 milions.

Dins dels membres executius del Consell d'Administració es troba també Juan Manuel González Páramo, que va guanyar 1.349.000 l'any passat, per sobre dels 1.239.000 de 2016. A això se sumen 393.000 euros d'aportació al sistema d'estalvi.

amb tot això, la retribució del Consell d'Administració de BBVA va ser de 16.504.000 d'euros el 2017, un 13,7% més que el 2016 (14.508.000).