Quantcast

La creació d'empreses a Espanya va caure un 6,6% el 2017 i el tancament va augmentar un 1,6%

L'any passat es van crear a Espanya 94.382 societats mercantils, el que suposa un 6,6% menys que el 2016, i es van dissoldre 21.554, un 1,6% més, segons ha informat aquest divendres el Institut Nacional d' Estadística (INE).

el 22,1% de les societats mercantils creades el 2017 va correspondre al comerç i el 13,6% a immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes, el 20,9% va correspondre al comerç i el 18,2% a la construcció.

Les comunitats amb major creació d'societats mercantils en el conjunt de l'any 2017 van ser Comunitat de Madrid (20.434), Catalunya (18.512) i Andalusia (15.380). Per contra, les que menys van crear van ser la Rioja (408), Cantàbria (762) i Comunitat Foral de Navarra (838).

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les comunitats que van presentar un major nombre de dissolucions van ser la Comunitat de Madrid (6.348), Andalusia (3.484) i Catalunya (1.713). Per contra, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser la Comunitat Foral de Navarra (92), la Rioja (142) i la Regió de Múrcia (247).

CAPITAL SUBSCRIT

el capital subscrit per a la constitució de signatures mercantils va disminuir un 16,4% i el capital mitjà va baixar un 10,5%.

el 2017 van ampliar capital 31.007 societats, 1 1,6% menys que el 2016, mentre que el capital subscrit en les ampliacions va registrar una alça del 17,8% i el capital mitjà va pujar un 19,7%.

les comunitats autònomes amb major capital mitjà subscrit per societats mercantils creades el 2017 van ser País Basc (83.969 euros), la Rioja (81.449) i Galícia (77.977).

per contra, les comunitats amb menor capital mig subscrit van ser Cantàbria (21.794 euros) , Castella-la Manxa (25.641) i Andalusia (41.898).