Quantcast

CM.- El Govern aprova el projecte de llei del Tribunal d'Arbitratge

El Govern ha aprovat en la sessió del consell de ministres d'aquest dimecres el projecte de llei del Tribunal d'Arbitratge, que crea aquesta institució per incentivar l'arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat el projecte de llei i ha explicat que la creació del tribunal és el darrer pas per fomentar l'arbitratge, després de l'aprovació de la Llei d'arbitratge, l'any 2014. Aquest mecanisme, juntament amb la mediació, és una alternativa per evitar que determinats conflictes arribin a un procés judicial. Així, l'arbitratge dona resposta a les necessitats del món del comerç, nacional i internacional, i ofereix mecanismes alternatius de resolució dels conflictes mercantils d'una manera àgil, ràpida i eficaç.

El Tribunal d’Arbitratge estarà format per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. El ple del tribunal estarà compost per set membres: tres nomenats per la CCIS, tres pel Col·legi d’Advocats, i el president, nomenat pels altres sis membres. Pel que fa a les funcions del tribunal, el projecte de llei preveu que haurà d’administrar els arbitratges nacionals i internacionals que se li encomanin. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que encara no s'han determinat quins àmbits del dret abarcarà.

En la mateixa sessió del consell de ministres s'ha aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d'Andorra, per tal de regular i ordenar l’exercici d'aquesta professió. D'acord amb la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, s'ha considerat oportú crear aquest col·legi oficial per integrar tots els professionals que disposen de la titulació específica i exerceixen les funcions pròpies de la professió. Així, l'objectiu és regular i ordenar l'activitat professional relacionada amb l'odontologia i l'estomatologia i alhora salvaguardar-ne els seus principis ètics, deontològics i jurídics. Així, el col·legi vigilarà el compliment de la professió i vetllarà per la protecció de la salut de les persones i el respecte dels principis esmentats.

Finalment i en relació amb el ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern ha aprovat la renovació del conveni amb l'Institut d'Estudis Andorrans per a la continuïtat i el manteniment de l'Observatori Social d'Andorra (OSA). El primer acord de col·laboració entre les dues parts es va signar al 2008, i des de la seva creació aquest projecte ha tingut continuïtat tots aquests anys, i actualment està plenament consolidat. La posada en marxa de l'OSA permet tenir un ens que s'encarregui de recopilar i avaluar la informació sobre les causes dels principals problemes que afecten a la societat andorrana. Així doncs, es disposa d'una sèrie d’indicadors que reflecteixen la situació de la població en l'àmbit del benestar social, i particularment sobre qüestions on hagi d'intervenir el departament d’Afers Socials.