Quantcast

Aleix Dorca defensa la desena tesi doctoral de l'UdA

En la seva exposició, Aleix Dorca ha explicat que la identificació de l'usuari mitjançant tècniques biomètriques ha estat un mètode provat per complementar o substituir altres mètodes com les contrasenyes quan aquestes no ho han estat prou segures. En la tesi doctoral presentada aquest dilluns es detalla un estudi sobre les dinàmiques de pulsació de tecles utilitzat conjuntament amb la informació contextual de les paraules escrites. Les mostres d'usuari es van aplegar en un entorn lliure i descontrolat. A partir d'aquesta informació, s'ha dissenyat un model d'arbre que ha permès la cerca de paraules completes o parcials i l'obtenció de mesures de distàncies. La identificació de l'usuari s'ha realitzat en quatre grups de deu usuaris cadascun. El resultat de l'ús d'aquesta tècnica no només mostra que la identificació de l'usuari és possible, però també que la informació contextual és una característica important a tenir en compte.