Quantcast

Disminueixen un 19% les sol·licituds per a beques escolars

La població escolar d'Andorra està estabilitzada en els vora 11.000 alumnes els darrers cursos. I malgrat això, el nombre de sol·licituds per demanar un ajut escolar que fan les famílies amb fills i que passen per dificultats econòmiques està disminuint. Aquest curs 2017-2018 el ministeri d'Educació ha concedit 1.384 beques (encara no és la xifra definitiva ja que durant els propers mesos se'n podrien acceptar algunes poques més), el que representa un 18,30% menys que el curs 2016-2017, segons dades facilitades pel propi ministeri. Llavors se'n van concedir 1.694, i ja es venia d'una disminució en relació al curs anterior, és a dir el 2015-2016, quan les beques van elevar-se fins a les 1.736. L'evolució a la baixa d'aquestes ajudes es pot entendre també pels indicis de recuperació de l'economia en general de la població des de fa uns anys, i després d'un període dur de crisi al país.

De fet, si el que es compara és el nombre de sol·licitants d'ajuts a l'estudi i no el nombre de beques concedides, la disminució encara és més pronunciada. Han demanat aquestes beques 1.516 sol·licitants durant el curs en vigor, per les 1.888 del curs 2016-2017 (un 19,7% menys) i les 1.976 del curs 2015-2016. En canvi, el curs 2014-2015 la demanda va ser de 1.887 persones. És a dir, el pic de sol·licitants es va donar el curs 2015-2016.

Cal tenir en compte que el període per sol·licitar una beca escolar aquest curs va tenir lloc del 24 de maig al 30 de juny del 2017. Fora d'aquests períodes només es concedeixen beques «quan es requereixi suport econòmic públic per circumstàncies familiars greus sobrevingudes per causa justificada», tal com consta a l'edicte de la convocatòria publicat al BOPA el passat maig.

Pel que fa als imports globals de beques, evidentment els percentatges de disminució són força correlatius amb els de les concedides. Aquest curs (amb encara dades no tancades definitivament per la possibilitat de concedir algun ajut més), el Govern hi ha destinat gairebé 1,2 milions d'euros, mentre que l'any passat la xifra va elevar-se fins als gairebé 1,5 milions. La disminució és del 19%.

Anant ara al curs escolar actual, les 1.384 beques acceptades ja comentades representen un 91% del total sol·licitat. I de les que sí que han estat acceptades, 1.376 corresponen a alumnes que estudien dins del país, mentre que vuit són d'alumnes que ho fan fora de les fronteres andorranes. En aquest sentit, es constata una important disminució de les beques concedides per a alumnes a l'estranger, ja que el curs passat n'eren 22 i fa dos cursos s'elevaven fins a les 31.

Finalment, i pel que fa a les beques que es concedeixen a famílies que resideixen al Principat, la majoria de les beques són per a menjador (1.294) i per a material (1.236). El ministeri n'ha concedit 641 per a transport, i tres per a l'esquí. Les proporcions són similars a les d'anys anteriors.

Beques de fins a 3.776 euros

Tal com consta a l'edicte publicat al BOPA per informar de la convocatòria dels ajuts a l'estudi, aquests estan destinats a alumnes des de maternal fins a formació professional dels tres sistemes educatius. Cal que els joves siguin andorrans o que les seves famílies tinguin autorització de residència i treball. També hi ha les beques per als alumnes que estudien a l'estranger. El llindar per poder accedir a totes elles es fixa en els 14.763 euros, una xifra que es calcula amb uns barems establerts en funció dels ingressos de la família i el nombre de persones que la conformen.

Per a la beca de material, l'ajut va dels 83,37 als 268,80 euros en funció dels cursos; la de transport escolar subvenciona tot el carnet i l'abonament del bus lliure; la de menjador escolar subvenciona el preu de tots els àpats; i la d'esquí escolar també subvenciona tota l'activitat. Així mateix, la beca de matrícula fixa un topall de 1.500 euros; la de desplaçament de 400 euros, la de manutenció fixa un topall de 1.007 euros, i finalment la de residència fixa un topall màxim de 3.776 euros. També hi ha una beca per a alumnes amb necesitats educatives especials escolaritzats a l'estranger.