Quantcast

Endollats al sol

L'energia fotovoltaica a Andorra està avançant a la velocitat de la llum. Actualment hi ha més de 40 instal·lacions de producció d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic en funcionament, que podrien arribar a produir anualment més de 600 MWh (megawatts hora), un equivalent al consum de més de 160 llars. Aquestes instal·lacions es troben distribuïdes per tot el país i la potència de les instal·lacions va dels 2,4 kW (quilowatts) de la més petita, als 171,5 kW de l’Estació Nacional d’Autobusos. En aquesta ubicació s'han produït durant el mes de gener passat 7.200 kWh (quilowatts hora). En el conjunt de l'any 2017 la producció va ser de 165.000 kWh.

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica. Aquesta transformació en energia elèctrica s'aconsegueix aprofitant les propietats dels materials semiconductors mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El material base per a la fabricació de panells fotovoltaics sol ser el silici. Quan la llum del sol (fotons) incideix en una de les cares de la cèl·lula solar genera un corrent elèctric. Aquesta electricitat generada es pot aprofitar com a font d'energia.

Des del 2013 l'augment de les instal·lacions fotovoltaiques a Andorra ha estat constant arran de l'aposta ferma del Govern per aquest tipus d'energia. L'empresa Energia Verda que va instal·lar les plaques fotovoltaiques de l'estació d'autobusos està treballant aquest any. Cal destacar els 400 kW d'una nau industrial a Encamp i els 200 kW d'una altra nau industrial, en aquest cas a la Margineda. Energia Verda treballa també en altres projectes d'edificis d'aparcaments, hotels i edificis residencials. L'empresa es va crear l'any 2013 i té la seva seu principal a Reus.

Cal recordar que la llei aprovada a Andorra al novembre del 2010 de mesures provisionals en relació al règim de l'energia elèctrica eliminava l'exclusivitat de l'Administració en matèria de producció d’energia elèctrica i permetia la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a potències inferiors a 500 kW, amb possibilitat de cedir a la xarxa la seva producció.

Segons constaten des del Govern, des del 2013 l'augment de les instal·lacions donades d'alta ha estat constant, arran de l'aposta feta des de l'Administració per aquesta font d'energia i que s'ha materialitzat a través de convocatòries anuals que permeten als titulars beneficiar-se de tarifes de compra superiors a les de mercat.

L’energia elèctrica produïda per aquestes instal·lacions és venuda a la xarxa i adquirida per l’entitat distribuïdora que opera en el punt de connexió. Quan la instal·lació es beneficia d’una tarifa de retribució complementària aportada pel Govern, el titular de la instal·lació ingressa, en funció de la potència de la instal·lació, un import de 0,20 o 0,24 euros per kWh venut, durant un període de 20 anys. L'import és superior al preu que el mateix titular paga a l’entitat distribuïdora en concepte de consum elèctric. Aquest diferencial permet al titular de la instal·lació recuperar la inversió realitzada ja que des del Govern s'assenyala que s'assumeixen compromisos de forma controlada en el marc de les convocatòries que obre anualment i que fixen les quotes disponibles, per a noves instal·lacions.