Quantcast

CM.- El projecte de llei de producció ecològica fomentarà la diversificació del sector

El Govern ha aprovat el projecte de llei de producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris, que té com a objectiu afavorir la presència en el mercat nacional de productes d'alt valor afegit que representen un atractiu més del territori, i fomentar la diversificació del sector primari cap a la producció de productes ecològics. Així, el text crea la certificació ecològica i amplia els règims de qualitat controlada a les produccions alimentàries per tal de potenciar les produccions locals que apostin per la qualitat.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presentat el projecte, i ha assenyalat que la certificació és una eina amb garanties per promoure la diversificació del sector i aportar valor als productes. Tenint en compte que no és possible produir volums importants que permetin competir amb preus reduïts, s’ha considerat imprescindible aportar les eines per poder apostar per la qualitat i la singularitat dels productes. El text incorpora, també i amb l'objectiu de donar garanties en aquest àmbit, els règims de qualitat de la Unió Europea, que no estaven reconeguts legalment a Andorra.

Fins ara la legislació andorrana ja contemplava els règims de qualitat controlada per als productes agraris com la carn i el vi, però no era possible aplicar aquest règim a altres produccions fetes amb productes alimentaris no agraris, com les confitures o els embutits. Així, la normativa que entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies amplia l'aplicació dels règims de qualitat a la totalitat de la producció alimentària, ja sigui d'origen agrari o no. Els règims de qualitat permeten reconèixer el compliment d'unes condicions particulars que fan que el consumidor tingui garanties de la seva qualitat. Així, aquest reconeixement és una eina per als productors per diferenciar-se en un mercat ampli. A més, la llei vol aportar un valor afegit amb els distintius 'Producte d’Andorra' i 'Producte elaborat a Andorra'. D'aquesta manera s'acabarà amb una pràctica habitual en alguns comerços del país de vendre com a productes andorrans alguns que no ho són. La ministra ha explicat que «la llei permetrà el poder disposar de cobertura legal per poder eliminar la competència deslleial».

Una altra novetat que aporta el text legal és la certificació ecològica. Tenint en compte la creixent demanda de productes ecològics al mercat, s’ha considerat oportú regular la producció ecològica i crear una certificació. D’aquesta manera es diferencia la producció ecològica dels règims de producció convencionals, garantint una sèrie de requisits com la priorització d'elements naturals i la minimització dels elements externs, l’ús de recursos renovables, la prioritat del benestar animal o el foment de la biodiversitat. S'obre el camp de les certificacions de qualitat que donaran més valor a la marca Andorra.

Per tal de fomentar els règims de qualitat i la producció ecològica, la llei preveu ajuts que compensin l’increment de costos de producció que suposa adaptar-se a aquests requisits. Actualment ja existeixen ajuts als productes de qualitat controlada, que per al 2018 estan dotats amb 360.000 euros, i aquesta partida s’haurà d’anar incrementant progressivament en funció de la demanda.

Sílvia Calvó ha explicat també que per controlar el compliment dels requisits d’aquestes certificacions es crea l’autoritat de control, que estarà formada per diferents departaments de l’administració i dependrà del ministeri d’Agricultura. Amb tot, aquesta autoritat no suposarà la creació de noves estructures, sinó la coordinació de serveis ja existents. Fins ara, els productors havien de contractar certificacions privades.