Quantcast

Demostren que les orques poden parlar com els humans

Investigadors del Grup d'Estudi del Comportament Animal i Humà de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i d'altres universitats espanyoles i estrangeres han constatat que les orques poden aprendre sons nous després escuchárselos a altres individus , ja siguin de la seva mateixa espècie o d'altres tan diferents com l'ésser humà.

Publicat a la revista 'Proceedings of the Royal Society b (Biological Sciences) < / b> ', l'estudi posa de manifest la capacitat per a l'aprenentatge social en les orques , que els acosta molt a la manera com els humans adquireixen el llenguatge i aprenen a parlar.

la imitació de sons nous, és a dir, aprendre a produir un so nou sol per escoltar-lo, és una propietat central de la parla humana , que va impulsar l'evolució de la cultura . Aquesta capacitat és molt comú en les aus però molt rara entre els mamífers . Dins dels primats només es dóna en l'ésser humà.

Diverses espècies de cetacis mostren diversitat de repertoris vocals (cançons, trucades) específics de cada grup. Entre elles, destaca l'orca (Orca) pels dialectes vocals exhibits, amb la novetat que es creu que són transmesos mitjançant aprenentatge social , no només de la mare a la descendència, sinó també entre diferents grups.

Com moltes d'aquestes diferències entre grups no es poden explicar per factors ecològics o herència genètica , els experts sostenen la hipòtesi que poden haver estat adquirides mitjançant aprenentatge social, particularment per imitació .

INVESTIGACIÓ

Un estudi de la UCM del 2013 va demostrar que les orques són capaços d'aprendre per imitació accions motores noves , i el treball que es publica ara documenta que aquesta capacitat d'imitació també està operativa quan els estímuls són sons, fins i tot quan els produeixen individus d'altres espècies com l'ésser humà.

En aquesta investigació, els experts van utilitzar el mateix paradigma emprat llavors: es demana a l'orca que copiï l'acció motora o vocal (familiar o nova) que un altre subjecte de la mateixa o d'una altra espècie realitza.

A la primera fase de l'experiment es va entrenar com a model a 'Moana', una orca mascle de 3 anys d'edat , per a realitzar 5 vocalitzacions noves (el més diferents possible del seu repertori natural). El subjecte experimental va ser 'Wikie', una orca femella de 14 anys d'edat , que va haver de "copiar" les vocalitzacions noves que feia 'Moana', incloses altres dues gravades en vídeo i emeses per un altaveu.

a la segona fase , per assegurar la novetat del so i, per tant, la flexibilitat de la capacitat d'imitació vocal, es va posar a prova a 'Wikie' davant sis sons humans . 'Wikie' va tenir èxit en la còpia de tots els sons independentment que fossin produïts per un model de la mateixa espècie o per un model humà .

Segons els investigadors, aquests resultats demostren la gran capacitat d'aprenentatge de les orques i donen suport a la hipòtesi que els dialectes que s'han documentat en aquesta espècie i en altres cetacis es poden adquirir i mantenir mitjançant l'aprenentatge social i, més específicament, a través de la imitació .

Aprendre un comportament nou mitjançant l'observació d'un altre individu (aprenentatge social) permet la transmissió no genètica d'informació i constitueix un possible vehicle per la difusió i consolidació de les anomenades tradicions culturals , conclouen.