Quantcast

Les empreses espanyoles, faltes de talent segons Adecco

Un informe publicat per Adecco i Infoempleo assegura que més de la meitat de les empreses espanyoles tenen dificultats per cobrir vacants a causa de la "escassetat de talent a Espanya" . L'informe recull una enquesta realitzada a 600 empreses espanyoles i assegura que els principals obstacles de les companyies a l'hora de contractar són la manca d'experiència dels candidats, les expectatives salarials massa elevades i les competències tècniques que demanda el lloc.

Altres raons són també la manca de competències no tècniques, la sobrequalificació dels candidats o que aquests no són adequats per al lloc. Entre els sectors que mostren més problemes a l'hora de contractar estan els del àrea comercial i de vendes , el tecnològic i informàtic , el de enginyeria i producció i el de atenció al client . Per la seva banda, les empreses tenen més fàcil trobar perfils per als sectors de mitjans, editorial i arts gràfiques, legal i recursos humans.

En total, el 56,6% de les empreses diuen tenir dificultats per cobrir les places vacants, el que suposa un 7,5% més que l'any anterior. la solució diu l'informe, és que les empreses fomentin la formació dels seus treballadors