Quantcast

El primer miner virtual d'Andorra

Dos joves emprenedors andorrans, Marc de Diego i Étienne Gelas, han posat en marxa un projecte pioner en el desenvolupament i la promoció de la tecnologia informàtica basada en la Blockchain a Andorra. La Blockchain és una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada; emprant un segellat de temps confiable i enllaçant a un bloc anterior. La Blockchain és el llibre major de tota la xarxa bitcoin. És públic (blockchain.info) i conté la informació de totes les transaccions que s'han fet des de l'inici.

De Diego i Gelas han creat l'empresa Andorra Hashpool SL que es dedica a la mineria amb la criptomoneda o moneda virtual de referència, el bitcoin. Essencialment, s'anomena mineria al centre de dades, a la base física de bitcoin. És el que dona valor i seguretat a aquest i està descentralitzat en miners que poden operar de forma individual. En termes generals, consisteix a cedir capacitat computacional a la xarxa per garantir la seguretat d'aquest a canvi d'una recompensa.

El sistema s'ha dissenyat perquè generi, aproximadament cada deu minuts, un nombre determinat de bitcoins nous i pugui ser sostenible. S'ha de tenir en compte que el cost en electricitat i en 'hardware' és molt elevat. Els promotors consideren que «la Blockchian marcarà el futur tecnològic i pensem que Andorra és el lloc idoni per desenvolupar-lo. Estem compromesos amb el país i ho hem posat en marxa també per ajudar altres empreses». Amb la mineria es posa a disposició de la xarxa un equip informàtic amb l'objectiu de resoldre un problema matemàtic molt complex que serveix per verificar i validar les transaccions que demanen els usuaris i incloure-les als blocs. Per compensar el treball dels miners i sufragar les seves despeses (electricitat i equips informàtics) per cada bloc que es mina el protocol genera un número de bitcoins (actualment 12,5). Andorra Haspool ha tingut la col·laboració de Nord Andorrà per poder endegar el seu perojecte.

Marc de Diego explica que la situació actual del Blockchain és com la d'Internet als anys 90 i que encara ha d'evolucionar molt més. Treballem amb bitcoins perquè és la criptomoneda de referència, amb més potencial i la que ofereix més seguretat.