Quantcast

«Que la Baula sigui estudiant d'enginyeria del MIT i dona és una motivació»