Quantcast

CM.- La Cambra de Comerç podrà presentar projectes de llei al Govern

El Govern ha presentat aquest dimecres el projecte de modificació de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) que ha aprovat el consell de ministres. El text contempla importants modificacions. Així, l'entitat podrà presentar projectes de llei del seu àmbit al Govern. El text que entrarà a la Sindicatura també introdueix canvis importants en el finançament, en la representativitat al ple i en la remuneració del president. D'aquesta manera, l'entitat rebrà cada any un import fixa del Govern de 600.000 euros, revisable anyalment en funció de l'Índex de Preus al Consum (IPC) més un 10% de l'import recaptat sobre la taxa del registre de titulars d'activitats econòmiques. De la mateixa manera, es preveu que el Govern pugui fer alguna aportació més en projectes concrets, com per exemple el Pla estratègic de turisme de compres.

En relació al ple, es vol donar més representativitat al teixit social i més presència també d'empresaris, tota vegada que no caldrà haver treballat tres anys en l'àmbit del comerç i amb un ja n'hi haurà prou. Es redueix de 30 a vint membres i en els sectors representats hi podrà haver-hi quatre membres en comptes dels dos actuals. El càrrec del president passarà a ser retribuït i podrà delegar les seves funcions de representació en actes concrets en els vicepresidents o en el director.

La secretaria d'Estat de Comerç i Competivitat, Neus Soriano, ha presentat les novetats mentre que el ministre d'Economia, Innovació i Competitivitat, Gilbert Saboya, ha volgut destacar «la capacitat de diàleg de la Cambra en moments díficils, com la darrera crisi, quan l'aportació del Govern es va reduir als 450.000 euros». Des de l'executiu s'ha valorat la tasca de la Cambra en àmbits com la mediació i la conciliació mercantil. L'actual Llei de la Cambra data de l'any 1993.

Un altre aspecte que figura al projecte de llei és el d'aclarir quin serà el ministeri de tutela de la Cambra que serà l'encarregat del Registre de titulars d'activitats econòmiques. La modificació de la llei arriba en un moment especial per a l'entitat que enguany, a més de celebrar els seus 25 anys d'existència, tindrà un canvi de president, ja que Marc Pantebre deixa el càrrec amb la renovació de la meitat de membres del ple.