Quantcast

Les societats mercantils toquen sostre

El registre de societats d'Andorra va tancar l'any 2016 amb 887 de registrades, la xifra més alta de la història i un augment significatiu des de l'any 2005, quan van ser 407, segons les dades del ministeri de Turisme i Comerç. També és molt rellevant la xifra de 112 cancel·lacions i 199 liquidacions de societats, molt per sota de les 142 i de les 237 respectivament de l'any anterior, el 2015.

Hi ha tres motius, segons les diverses fonts consultades, que expliquen aquest augment i són l'arribada d'empreses estrangeres amb motiu de l'obertura econòmica, els negocis individuals que s'han transformat en societats i les patrimonials (entitats que es dediquen exclusivament a la gestió de béns, és a dir, que no realitzen una activitat econòmica en si) que ara són o anònimes o de responsabilitat limitada. Les mateixes fonts afegeixen que caldria veure quin grau d'activitat desenvolupen les empreses, però això, evidentment, ja és una qüestio que escapa a les xifres del registre. Unes xifres que recullen 704 societats (2014), 526 (2013) i 285 (2012), cosa que demostra l'evolució positiva.

La societat mercantil és una associació voluntària de persones físiques o jurídiques que, a través d’un contracte mercantil (és un acord a través del qual una persona física o jurídica, un autònom, societat limitada, anònima, cooperativa…), es compromet a prestar un determinat servei a canvi d’una compensació econòmica, aporten capital per col·laborar en l’explotació d’una activitat empresarial o professional. La societat pot adoptar la forma d'anònima (SA) o de responsabilitat limitada (SL). Qualsevol d’elles pot estar constituïda per un soci (societat unipersonal) o més.

Aquestes societats tenen personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la del soci o socis que la integren, a partir de la seva inscripció al Registre de Societats. La societat anònima és aquella en la qual el capital és dividit en accions i integrat per les aportacions dels socis, els quals no respondran personalment dels deutes socials. La societat de responsabilitat limitada, per la seva banda, és un tipus d'empresa en la qual el capital està dividit en quotes socials de diferent valor, amb títols innegociables ni denominables com a participacions i en la qual la responsabilitat dels socis se circumscriu exclusivament al capital aportat per cadascun d'ells.

El reglament del registre de societats mercantils andorrà es va aprovar l'any 2008, en aplicació de la creació i desenvolupament de les lleis econòmiques. L'objectiu d'aquest reglament és fer més eficient la feina de les empreses del país de cara a la creació de societats. Té tres funcions bàsiques: la publicitat de les característiques essencials i pròpies de les societats anònimes i limitades, el dipòsit i publicitat dels comptes anuals d'aquestes societats i també la de reserva i certificació dels noms de les societats. Finalment, s'agilitza la constitució de societats a Andorra reduint el termini i establint-lo en un mes, que és el que s'estableix a molts països europeus.