Quantcast

Els sous dels treballadors espanyols van baixar el 2017, mentre els dels seus caps van augmentar

El salari mitjà brut dels empleats espanyols es va situar en 22.793 euros el 2017, fet que suposa una caiguda del 0,21%, que va coincidir amb pujades salarials tant dels comandaments intermedis com dels directius.

< p> En concret, segons un informe elaborat per la consultora ICSA Grup i EADA Business School, la retribució mitjana dels comandaments intermedis va ser de 40.435 euros i la dels directius de 79.097 euros. Els primers van aconseguir un increment del 2,72% i els segons del 0,28%.

Durant el període analitzat la inflació es va situar en l'1,5%, el que significa que totes les categories professionals han perdut poder adquisitiu llevat dels comandaments intermedis. Els autors de l'informe contraposen aquesta pèrdua a l'evolució del PIB, que en els últims tres anys ha experimentat un creixement interanual superior al 3%.

A la presentació de l'informe, Ernest Poveda, president d'ICSA Grup, va voler subratllar que "malgrat l'intens creixement dels últims tres anys i la creació d'ocupació, la quarta economia europea no es pot permetre un desequilibri tan significatiu entre la riquesa generada i la retribució a les persones".

Per sectors d'activitat, les empreses de banca i assegurances són les que més paguen en totes les categories professionals, mentre que el turisme i comerç són els sectors que retribueixen menys.

Concretament, els empleats de banca i assegurances cobren de mitjana un 38% més que els seus col·legues de turisme i comerç, el sector en què pitjor es retribueix. En el cas dels directius, la diferència és del 22%.

Per regions, els empleats de Navarra són els més ben pagats del país. De mitjana ingressen 25.659 euros bruts anuals, fet que suposa un 12,6% més que la mitjana nacional. La diferència amb la comunitat en la que menys es guanya, Extremadura, és del 36,9%.

Per la seva banda, els directius més ben retribuïts són els de la Comunitat de Madrid, que ingressen 83.903 euros a l'any , un 6,1% més que la mitjana nacional, seguits de Catalunya, amb 80.916 euros.