Quantcast

La riquesa financera de les llars espanyoles va créixer un 4,3% el tercer trimestre de 2017

La riquesa financera neta de les llars espanyoles es va situar en 1,33 bilions d'euros al final del tercer trimestre de 2017, un 4,3% més respecte al registre del mateix període de l'any anterior.

< p> Segons les dades publicades aquest dilluns pel Banc d'Espanya, aquest indicador puja per sisè trimestre consecutiu i roman per sobre del bilió d'euros, i han encadenat ja 17 trimestres consecutius.

En relació amb el PIB, els actius financers nets van representar el 115,8%, ràtio que és 0,7 punts percentuals superior a la de setembre de 2016.

Fins al tercer trimestre de l'any i en termes acumulats de quatre trimestres, les operacions financeres netes dels sectors residents van presentar un superàvit de 24.000 milions d'euros, equivalent al 2% del PIB, enfront del 2,1% observat en el conjunt de 2016.

Per sectors institucionals, les societats no financeres i el sector de llars van obtenir uns saldos positius del 2% i del 0,8% del PIB, respectivament. Les institucions financeres van mostrar un superàvit del 2,3% del PIB, mentre que el sector de les administracions públiques va registrar un dèficit del 3,1% del PIB en el mateix període.

Per la seva banda, el deute bruta de les societats no financeres i de les llars va arribar als 1,84 bilions d'euros al final del tercer trimestre del 2017, 01:00 159,9% del PIB i 8,5 punts percentuals per sota de la ràtio registrada en el mateix trimestre de l' any anterior.

Per sectors institucionals, el deute no consolidat va representar en el mateix període un 98,1% del PIB en les societats no financeres i un 61,8% en els llars.

< p> Pel que fa al total d'actius financers del sector de llars, aquest va aconseguir al final del tercer trimestre de 2017 un import de 2,11 bilions d'euros, un 2,8% superior a l'observat en el mateix trimestre de l'any anterior. < / p>

en relació amb el PIB, els actius financers totals de les llars van representar un 183,2% en el tercer trimestre de 2 017, el que significa 1,8 punts percentuals menys que un any abans.

Per components, el gruix dels actius financers de les llars es trobava a la fi del tercer trimestre en efectiu i dipòsits (el 40% del total), seguit de participacions en el capital (25%), assegurances i fons de pensions (17%) i participacions en fons d'inversió (14%).

Les participacions en fons d'inversió van ser el component que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars (amb un augment de 1,4 punts percentuals) en aquest últim any, mentre que el pes de l'efectiu i dipòsits va ser el que més va caure (-1,1 punts percentuals) .