Quantcast

El preu de l'habitatge a Espanya es va encarir un 4,5% al ??desembre i va repuntar en les grans ciutats un 7,5%

El preu de l'habitatge a Espanya va pujar un 4,5% de mitjana en el mes de desembre de 2017 i en les capitals i grans ciutats va avançar un 7,5% en comparació del mateix període de l'any anterior, segons les dades de la taxadora Tinsa.

l'índex IMIE General i Grans Mercats elaborat per Tinsa cada mes reflecteix que l'habitatge va accelerar el 2017 el seu creixement des del 1,7% interanual amb què va acabar 2016. el valor mitjà de l'habitatge es manté en nivells de novembre de 2013, amb un descens acumulat del 38,6% des de 2007.

Mentrestant, la mitjana del quart trimestre de l'any passat va registrar un creixement del preu de l'habitatge del 4 , 2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Després de la revaloració del 7,5% registrada a les capitals i grans ciutats, la zona que més va incrementar el preu mitjà va ser la costa mediterrània, amb un augment interanual del 5,7%, seguida de les Balears i les Canàries, que van experimentar un ascens del 3,8% al desembre respectius to al mateix mes de l'any anterior.

L'any 2017 va marcar l'inici de la recuperació en les àrees metropolitanes, on els valors mitjans van créixer un 3,7% al desembre respecte a un any abans, enfront del 0 , 6% interanual registrat per aquest grup al desembre de 2016.

Les localitats més petites, agrupades en la categoria de 'Resta de municipis', van mantenir en l'últim any els preus gairebé sense canvis (-0, 4%).

Tinsa preveu que "el bon to del mercat, encoratjat per les positives previsions de creixement econòmic i d'estabilització del mercat laboral", es traduirà en un augment d'entre el 10% i el 15 % en la compravenda d'habitatges, que superarà les 550.000 transaccions.

"a mesura que augmenti la confiança i es vagin normalitzant els salaris, part de la demanda de lloguer començarà a traslladar-se a la compra", segons el director del Servei d'Estudis de Caixa Jorge Ripoll, que ha xifrat al voltant del 20% l'increment esperat al núm bre de visats d'obra nova el 2018.

VARIACIÓ DES MÀXIMS

Entre els principals mercats, la costa mediterrània va ser la més castigada per la crisi, amb un ajust que des de màxims a 2007 es va reduir fins a un 45,8%.

També van destacar amb una caiguda acumulada superior a la mitjana les àrees metropolitanes (-42,7%) i les capitals i grans ciutats ( -39,9%).

Tant Balears i Canàries com 'Resta de municipis' registrar descensos inferiors a la mitjana nacional: un 28% en el cas de les illes i un 37,2% en les localitats més petites.