Quantcast

La Universitat d'Andorra ofereix cursos de portuguès i d'iniciació al xinès

La Universitat d'Andorra organitza amb el Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., dos cursos de llengua i cultura portugueses, amb l'objectiu d'oferir un coneixement general elemental i intermedi de la llengua i la cultura portugueses, corresponent als nivells A1.2, i C2.1 del marc europeu de llengües (CEFR).

En aquests cursos s'abordaran les característiques lingüístiques generals de la variant europea de la llengua portuguesa per poder assolir i desenvolupar un nivell bàsic i intermedi de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral en situacions comunicatives quotidianes. Pel que fa als continguts culturals, l'objectiu és que l'estudiant comprengui i aprofundeixi en els aspectes comunicatius i pragmàtics bàsics del portuguès: formes de tractament, expressions habituals; com també en els principals aspectes de la cultura portuguesa a través de la literatura, la música, els símbols, la història i la geografia de Portugal.

L'activitat està dirigida tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada major de 16 anys. Es faran exàmens parcials i un de final. Els estudiants de formació reglada que superin l'avaluació del curs podran reconèixer tres crèdits europeus de lliure elecció. Les classes tindran lloc a la Universitat d'Andorra amb els horaris següents a partir del 20 de febrer i fins al 21 de juny i el termini de preinscripció i matrícula finalitza el 10 de febrer. El preu és de 45 euros (75% de descompte per als estudiants de formació reglada i per al personal de l'UdA)

Xinès

Així mateix, la Universitat d'Andorra organitza amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona quatre cursos introductoris de llengua i cultura xineses de nivell A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 on el A1.1. correspon al nivell d'iniciació. En aquests cursos semestrals de 60 hores, del febrer al juny, els estudiants aprendran el sistema de pronunciació (pinyin, sistema de transcripció fonètic), l'escriptura i el reconeixement de caràcters xinesos bàsics (radicals i components) i la comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles. Podran comprendre el vocabulari i expressions bàsiques relacionades amb la seva persona i amb la vida diària. A més a més, seran capaços de dominar i construir oracions simples, fer descripcions senzilles i intercanviar idees en xinès d'una manera simple. En aquesta fase, també coneixeran la riquesa de la cultura xinesa des de diferents angles: el protocol, la cal·ligrafia, el cinema, la música, les festes tradicionals, etcètera.

L'UdA vol remarcar que el propòsit d'aquests cursos no consisteix només a proporcionar als estudiants coneixements lingüístics, sinó que també a desenvolupar la motivació per aprendre, la capacitat autodidacta, la cooperació, el coneixement de la cultura, etcètera. Tot això contribueix al fet que els estudiants posin en pràctica estratègies eficients i arribin a millorar la seva competència lingüística.

L'activitat està dirigida tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada major de 16 anys i es faran exàmens parcials i un de final. Els estudiants de formació reglada que superin l'avaluació del curs podran obtenir el reconeixement de quatre crèdits europeus de lliure elecció. Els interessats es poden matricular fins al 31 de gener a un preu de 60 euros, amb un 75% de descompte per als estudiants de formació reglada i per al personal de la Universitat d'Andorra, i 20 euros per al material: llibre de text i quadern d'exercicis.