Quantcast

El 46% dels establiments del Pas de la Casa tenen la retolació exclusivament en francés

Aquest mes de gener, amb les visites als darrers establiments del Pas de la Casa, s'ha tancat la primera fase del Pla de dinamització lingüística encetada el 16 d'octubre des del departament de Política Lingüística del Govern. El pla s'emmarca en la campanya 'Fem el Pas en català' adreçada especialment a tots els treballadors i empresaris del Pas de la Casa, i que té per objectiu potenciar la presència de l'ús de la llengua oficial en les situacions formals del nucli encampadà.

Durant aquests gairebé tres mesos, els tècnics del departament han visitat personalment 187 establiments per lliurar-los el material de suport de la campanya en format de tríptic, que inclou els recursos d'aprenentatge i d'assessorament lingüístic de què disposen els empresaris, els treballadors i tots els vilatans del Pas i, alhora, les eines per garantir l'acompliment dels drets i els deures que emanen de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

Les visites, que han dut a terme dos equips compostos per un tècnic de l'àrea de Llengua Catalana i un inspector del Servei de Política Lingüística, s'han distribuït entre els matins dels dilluns i els dimarts laborables d'aquesta franja i, més enllà de lliurar el material de difusió i de recollir les dades quantitatives sobre l'acompliment de la normativa, també han centrat les visites amb l'objectiu de poder disposar de dades més qualitatives que aplanin les actuacions de cara a la segona fase del pla.

D'entre tots els establiments, un 46% tenen la retolació exclusivament en francès, un 25% en català i francès, un 16% exclusivament en català, un 8% fa servir altres combinacions (castellà i francès, català i anglès, castellà i català…) i un 5% no disposa de retolació. Del grup que retolen exclusivament en català la majoria pertanyen al comerç especialitzat. Contràriament, dels establiments que només retolen en francès, tot i que també hi ha comerços especialitzats, el gruix més gran d'establiments pertany a la restauració i els supermercats. Un 51% dels responsables o els interlocutors dels establiments amb qui han parlat els equips durant les visites no parlen en català. A partir de les dades obtingudes després de les converses amb els treballadors amb qui s'ha parlat de cada establiment, un 55% coneixen l'existència del Centre d'autoaprenentatge del Pas, i un 42% mostren interès en aprendre català.

Pel que fa a l'actitud de l'interlocutor, treballador o responsable, un 64% mostra una actitud positiva en relació amb la visita i amb els objectius generals de la campanya, un 31% una actitud indiferent i un 5% una actitud negativa.

Les dades que s'han recollit en aquesta primera fase han permès detectar els establiments que incompleixen la normativa lingüística en l'àmbit de la retolació i la publicitat, i això permetrà encetar d'una manera més àgil les dos fases següents del pla per garantir l'acompliment de la legislació en l'àmbit de la retolació i altres textos de tots els establiments, i afavorir l'aprofitament dels recursos gratuïts que ofereix el Govern per a l'aprenentatge de la llengua al Pas de la Casa.

La segona fase del pla, que s'encetarà després del tancament de la temporada d'esquí per no interferir en l'activitat empresarial de la vila, servirà per comunicar a cada establiment les mancances detectades i, en la tercera, es comprovarà que aquests establiments s'hagin adequat a la normativa.