Quantcast

Els espanyols perceben la situació política molt pitjor que l'econòmica

Els espanyols perceben la situació política general d'Espanya molt pitjor que l'econòmica, segons es desprèn de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), corresponent al mes de desembre.

Segons el baròmetre, el 73,4% considera que la situació política és dolenta (35,3%) o molt dolenta (38,1%) mentre que només el 2,1% la veu bona (2,9%) o molt bona (0, 2%) i el 21% la considera regular.

Només per al 4,6% la situació política és ara millor que fa un any, mentre que el 46,4% la veu igual i el 46, 2% la veu pitjor. D'aquí a un any, el 14,8% creu que serà millor, el 41,8% que serà igual i el 27,7% que hi haurà empitjorat.

Quant a la situació econòmica general, sumen un 53,5% dels que la veuen dolenta (35,8%) o molt dolenta (17,7%), i un 7% els que la veuen bona (6,9%) o molt bona (0,1%), mentre que per al 39,1% és regular.

La majoria, el 50,1%, creu que ara és igual que fa un any, encara que per al 22,4% ha millorat i per al 26% ha empitjorat. El 23,5% creu que d'aquí a un any serà millor, el 20,6% opina que serà pitjor, i el 43,5% creu que es mantindrà igual.

El baròmetre es va fer a partir de 2.476 entrevistes personals en domicilis a ciutadans de 253 municipis en 50 províncies entre els dies 1 i 10 de desembre amb un marge d'error del 2%.