Quantcast

CM.- El Govern declara Projecte d'Interés Nacional la construcció d'un pati per a l'escola andorrana de primera ensenyanc'a d'Encamp

El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, la declaració com a Projecte d’Interès Nacional del projecte de construcció d’un pati per a l’escola andorrana de primera ensenyança El Pedral d'Encamp.

L’ampliació de l’escola per aconseguir el pati es durà a terme en dues fases: la primer, de caràcter urgent, es construirà a la parcel·la de terreny de 666,16 m2 comprada amb aquesta finalitat. La segona fase, que es farà més endavant, ocuparà –mitjançant els procediments legals o convenis entre administracions públiques escaients– l’espai de cessió per a equipaments públics de la unitat d’actuació 'Pedral de baix' d’uns 494 m2, a situar adossat a la façana posterior de l’escola.

Així doncs, en total es disposarà d’un terreny de 1.160,48 m2 per construir una ampliació de l’escola que estarà destinada principalment a pati, amb algunes dependències annexes de serveis i instal·lacions tècniques en soterrani.

La construcció del pati és una ampliació del centre escolar, i com a tal s’emmarca en els requisits per ser definit com a Projecte d’Interès Nacional establerts a la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, ja que està centrat en la dotació de serveis de caràcter educatiu.

Així, el Govern ha considerat que el projecte pot ser declarat d’Interès Nacional ja que la finalitat, tipologia i característiques s’ajusten als requisits establerts a la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. A més, el Govern va sol·licitar, el 6 de desembre, l’informe preceptiu i no vinculant al comú d’Encamp, com a únic comú concernit, i en no haver-lo rebut en el termini establert s’entén que el comú opta per no efectuar cap observació al projecte.

L’adquisició del terreny i la futura construcció del pati es fan necessàries després que durant molts anys l’escola hagi disposat d’un terreny arrendat com a pati. El 2016 el propietari del terreny va informar que no volia renovar l’arrendament i, per tant, es fa necessari adaptar aquest nou espai.