Quantcast

La CNMC obre expedient sancionador a Gas Natural Fenosa ja Endesa

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va anunciar aquest dilluns l'inici dels tràmits de sengles expedients sancionadors a Gas Natural Fenosa Generació ja Endesa Generació, amb motiu d'una presumpta "infracció greu" de la Llei 24 / 2013 del sector elèctric entre octubre de 2016 i gener de 2017.

La CNMC ha informat en una nota que el passat mes de febrer va requerir informació a Endesa i gas natural sobre els seus contractes d'aprovisionament de gas natural i de subministrament a centrals de cicle combinat, així com sobre les seves operacions de compra i venda dins el sistema gasista.

En base a aquesta informació, la Direcció d'Energia va observar indicis de "possible alteració" de l'anomenat "despatx de generació del pool "per obtenir ingressos superiors en mercats de restriccions (ajustos que es realitzen per motius de seguretat en el subministrament); és a dir, que haurien fet "una oferta anormalment elevada" perquè aquestes centrals participessin en el mercat de restriccions i obtenir així més ingressos.

D'aquesta manera, haurien arribat a impedir la seva programació durant diversos dies "amb ple coneixement de l'empresa de l'alta probabilitat que les centrals acabarien sent programades per restriccions tècniques "(per motius de seguretat en el subministrament).

Aquesta conducta podria haver-se produït per part de Gas Natural Fenosa Generació a cinc centrals (Sagunt, Sant Roc, Màlaga, port de Barcelona i Besòs) i per part d'Endesa Generació a la central de cicle combinat de Besòs.