Quantcast

CM.- Obres de millora al riu Valira per reduir el risc d'inundació a Santa Coloma

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les obres de millores hidràuliques i dragats del riu Gran Valira entre els ponts de Prat Salit i de Pobladó a Santa Coloma. Els treballs donen continuïtat a les actuacions destinades a reduir el risc d'inundació en aquesta zona de Santa Coloma una vegada executats els murs amb el passeig del riu, i a la vista de les actuacions previstes per l’estudi d'inundació de la zona. La correcció de la llera del riu, en aquest sector, també comporta l’execució d’actuacions als marges, per tal d’evitar que es pugui soscavar.

La licitació mitjançant públic concurs nacional ha recaigut en l’empresa Progec, SA per un import de 695.510,18 euros. El termini d’execució de les obres és de set mesos.

A més, el Govern ha adjudicat els treballs de control de qualitat relacionats amb aquestes obres a la societat Contutor d’Inspecció i Control, SLU, per un import de 7.995,67 euros.

D'altra banda, el Govern també ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació de les obres de millora de la imatge d'entrada a la zona de la frontera del riu Runer. Els treballs, que donen continuïtat a la campanya de millora de la imatge dels dos accessos al país, consisteixen en la confecció i instal·lació d’un rètol de benvinguda amb la paraula Andorra que s’ubicarà a la primera rotonda que hi ha en entrar per la frontera hispanoandorrana. La contractació, mitjançant concurs públic nacional, ha recaigut en l’empresa Purroy SL, per un import de 41.534,81 euros. El termini d’execució dels treballs és de sis setmanes.

Finalment, l'executiu ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma de la zona d’atenció al públic del departament d’Immigració. L'obra consistirà en un replantejament de la distribució dels espais amb la voluntat d’adaptar les instal·lacions als requisits actuals, fer l’actualització tècnica escaient per ajustar-se a la normativa actual, i renovar part del mobiliari. L’adjudicació, mitjançant concurs públic nacional, ha recaigut en l’empresa Auxini S.A per un import de 114.581,00 euros. El termini de realització dels treballs és de vuit setmanes.