Quantcast

Un 19% més de dones que d'homes cobren un salari mensual de 991,47 euros o menys

Un 19% més de dones que d'homes cobren com a salari base 991,47 euros o menys; en xifres absolutes, significa que hi ha 2.690 treballadores que perceben aquest sou mensual, davant de 2.176 homes, és a dir, 514 dones més. En total, a Andorra hi ha 4.866 persones que cobren 991,47 euros o menys (el salari mínim establert per al 2017), segons les dades de la CASS del mes d'agost, sobre un total de 36.684 assalariats donats d'alta a la seguretat social. Les dades les publica el butlletí del Consell General d'aquest dimecres, en resposta a una pregunta de la consellera general independent, Sílvia Bonet, que ha requerit les dades del salari base desglossades per rangs i per sexe «per conèixer l'impacte de la perspectiva de gènere en els salaris».

Per rangs, en el tram salarial base entre 991,47 euros i 1.200 euros hi ha 5.140 treballadors –sempre segons les dades d'agost de la CASS, les últimes publicades–, dels quals 2.926 són dones i 2.214, homes; entre 1.200 i 1.500 euros, hi ha 7.113 assalariats, dels quals 3.984 són dones i 3.129, homes; en el tram entre 1.500 i 2.000 euros, dels 8.439 treballadors del país, 4.054 són dones i 4.385 són homes; entre 2.000 i 2.500 euros, hi ha 4.932 persones, 2.126 dones i 2.806 homes; que cobrin de 2.500 a 3.000 euros mensuals hi ha 2.593 assalariats, 1.117 dones i 1.476 homes i, finalment, en el rang de més de 3.000 euros, de les 3.601 persones del país amb aquest salari, 1.238 són dones i 2.363, homes.

De l'anàlisi per rangs es constata que, com més baix és el tram de salari base, més dones hi ha; en canvi, com més puja el rang salarial, a partir dels 1.500 euros, més homes hi ha en la franja. La diferència es nota, sobretot, a partir dels 3.000 euros, ja que hi ha 1.125 assalariats homes més que de dones, és a dir, gairebé el doble (47,8% més).

La CASS ha facilitat al Consell General l'evolució de les dades des del novembre del 2015, quan hi havia 35.255 assalariades (17.805 homes i 17.420 dones). Des d'aleshores, es constata que el nombre de persones que pertanyen al tram de 991,47 euros o menys ha anat disminuint progressivament, tant en homes com en dones. També es desprèn que el rang salarial majoritari, també en els dos sexes, correspon entre els 1.200 i els 2.000 euros. De fet, segons les dades d'Estadística, el sou mitjà actual és de 1.985,24 euros mensuals (dada del juliol del 2017).