Quantcast

NOVA SUBVENCIÓ PER REHABILITAR I PINTAR FAÇANES ' Alt Urgell, 14-11-17

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació i pintura de porxos i façanes del centre històric de la ciutat. Enguany s'ha ampliat l'actuació a tots els carrers inclosos dins l'àmbit del Pla de Millora del Centre Històric de la Seu d'Urgell. Concretament el programa es realitzarà en dues fases successives segons si els edificis tenen porxos o no. Le sol·licituds es poden presentar de manera simultània per a les actuacions en els dos tipus d'edificis, però només s'atorgaran inicialment les subvencions per actuacions en edificis amb porxos.

La proposta ha comptat amb el vist-i-plau de pràcticament tot el plenari, tot i que Compromís per la Seu i la CUP han expressat algunes objeccions.

Les subvencions que s'atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. Aquest ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l'actuació si es realitza amb industrials de la Seu d'Urgell. L'import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l'edifici té una única façana, i de 3.000 euros si en té més d'una.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, TINENT ALCALDE URBANISME – ÒSCAR ORDEIG, PORTAVEU COMPROMÍS – PAU LOZANO, PORTAVEU CUP