Quantcast

La importació de carburants disminueix un 3% a l'octubre

Les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística mostren que la importació de carburants a l'octubre ha estat de 14,29 milions de litres, que representa una disminució del 3% respecte del mateix mes del 2016. Aquest mes creixen la gasolina sense plom, amb un 5,7%, i el gasoil de locomoció, amb un 2,7%. Per contra, té una davallada el fuel domèstic, amb un 16,2%.

Durant els deu mesos d'enguany, la importació de carburants és de 144,3 milions de litres, amb un augment del 0,1% en contraposició al mateix període de l'any 2016. Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 178,5 milions de litres, el que suposa un creixement del 1,1% respecte als 176,19 milions de litres importats durant el període anterior.

Finalment, en relació a les dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any, la importació de carburants presenta una tendència estable en el darrer mes, tot i que negativa, mantenint-se en un valor del 0,2% a l'octubre.