Quantcast

Reobert el concurs públic per construir la nova escola bressol del Pas de la Casa

Amb l'objectiu que la construcció del nou edifici de l'escola bressol del Pas de la Casa compleixi amb els criteris d'Andorra Regenera, el comú va treure a l'agost un plec de bases del concurs públic demanant una sèrie de requisits perquè es poguessin complir. Tot i això, el concurs va quedar desert i cap empresa s'hi va presentar. Cal recordar que aquests criteris permeten vetllar per la sostenibilitat i l'adeqüació a l'entorn i, per tant, perquè l'impacte per als veïns i el trànsit sigui el menor possible.

En vista d'aquesta situació, el comú es va posar en contacte amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA) per demanar quins punts i quins criteris del plec de condicions havien estat els culpables perquè el concurs quedés desert. Segons aquest organisme no es va presentar cap oferta perquè es demanava que un dels dos tècnics de l'equip tingués acreditada una formació anomenada 'passive House' o similar, que atorga un estàndard de disseny de construcció d'edificis energèticament eficients, i a Andorra hi ha molts pocs professionals que el tinguin.

Ara la corporació encampadana ha tornat a convocar el concurs públic per a l'adjudicació dels treballs tècnics de redacció del projecte i de direcció d'obra, necessaris per a dur a terme la construcció de les noves instal·lacions de l'escola bressol i del llaç d'animació del Pas de la Casa. El principal canvi que s'ha introduït és que aquest tècnic que ha de tenir la formació pot ser un tècnic extern que no formi part de l'equip d'arquitectes i d'enginyers de l'empresa adjudicatària. Amb aquest canvi, des del comú s'espera que les empreses s'hi puguin presentar i es pugui adjudicar el projecte, que també suposa un repte pel que fa a les condicions climàtiques extremes del Pas de la Casa.

L'actual concurs públic estarà obert fins el proper dia 7 de desembre, tal com indica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La idea del comú, malgrat els imprevistos, és mantenir els terminis establerts i que durant l'hivern es pugui desenvolupar el projecte i a la primavera puguin començar les obres.