Quantcast

Deu persones amb discapacitat ja han gaudit del servei d'assistent personal

El Govern va posar en marxa el gener d'aquest any el programa d'assistent personal, per tal de potenciar que les persones amb discapacitat puguin viure de manera autònoma, en igualtat de condicions que la resta. Així, es pretén «fomentar la vida independent a les persones amb discapacitat i que puguin desenvolupar el seu projecte personal amb la màxima autonomia i independència». Durant aquests mesos s'han fet deu valoracions, set de dones i tres d'homes, nou de les quals s'han beneficiat del servei en situacions puntuals i una en gaudeix de manera intensa.

De manera paral·lela, el mes de maig el departament d'Afers Socials, conjuntament amb l'àrea de Formació Continuada, Ocupacional i de Reconeixement de l'Experiència Professional va fer un curs bàsic en assistència personal en el qual van prendre part disset persones. Així, el curs s'adreçava a persones interessades en adquirir la formació bàsica sobre aquest concepte i de la relació de suport amb persones amb discapacitat. L'objectiu era incidir en les característiques que implica aquest servei, la sensibilització sobre els drets de les persones amb discapacitat i que poguessin adquirir coneixements bàsics per poder realitzar la tasca d'assistent personal. De les disset persones que hi van participar, tretze estan acreditades amb la titulació que certifica els coneixements adquirits. Altres sis persones estan en llista d'espera per a futures formacions.

El suport que poden rebre les persones usuàries d'aquest servei és l'organització i suport per a la realització de diferents activitats quotidianes, com ara la higiene personal, la preparació d'àpats o la realització de la compra; acompanyament i assistència en les visites mèdiques, siguin al país o fora, i també a propostes d'oci i temps lliure, viatges o al lloc de treball.

A curt termini, des del ministeri es treballa per fomentar el coneixement d'aquest programa a la xarxa de recursos del Principat i a la població en general, desenvolupar un programa de formació continuada per a persones interessades en desenvolupar la seva tasca professional com a assistent personal i fer una segona edició del curs, si es creu convenient.

Des del Govern es recorda que el projecte de l'assistència personal s'aborda des de dues perspectives, la de la persona amb discapacitat, per tal que pugui gaudir d'autonomia personal, reduir la càrrega en l'entorn familiar, prevenir i compensar la pèrdua d'autonomia i donar suport a les persones amb discapacitat en la mesura que elles decideixin. I pel que fa als assistents personals, es pretén comptar amb una borsa d'assistents personals i fer programes de capacitació, entre d'altres.