Quantcast

INTERVENCIÓ EN LA LLERA DEL NOGUERA PALLARESA ' Pallars, 10-11-17

Des de fa uns dies s’està executant una intervenció per reforçar, a la llera del riu Noguera Pallaresa, un punt del quilòmetre 145 de la comarcal C-13. Amb les riuades provocades pel desgel i les fortes pluges l’any 2013, el cabal del riu va erosionar part del talús que sustenta la carretera. Per evitar futures erosions que posessin en perill l’estabilitat de la carretera, s’està edificant un mur d’escullera. El mur format de pedra i ciment és construirà dos metres per sota del nivell de riu i s’elevarà dos metres i mig de la superfície.

La intervenció reforçarà el talús de la carretera i evitarà l’erosió en cas de futures riuades.

La intervenció ha estat una demanda del Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.