Quantcast

L'ampliació de la carretera entre el pont del Castellà i el túnel del port de Rat costaria 20 milions d'euros

El Govern ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) la modificació del pla sectorial de carreteres generals. Els canvis que s'han fet responen al nou marc normatiu, especialment la Llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària aprovada el 2016 i el decret de modificació d'amplades de les carreteres generals. En la memòria es determina que el cost d'ampliació del tram de carretera entre el pont del Castellà i el túnel del port de Rat, de quinze metres, pot tenir un cost de 20 milions d'euros. Es tracta d'un tram de 8,5 quilòmetres i aquest càlcul, tal com consta en l'esmentat document, s'ha fet tenint en compte els darrers eixamplaments que s'han dut a terme. Tot i així, s'afegeix que abans de fer aquest tram es considera més prioritari efectuar “un repàs dels murs i talussos existents, així com de la perillositat de caiguda de blocs rocosos”.

També es recorda que el pla sectorial de carreteres generals del 2015 quantificava en uns 380 milions d'euros la inversió necessària per tenir la xarxa de carreteres totalment eixamplada, una xifra a la qual caldria afegir els 20 milions esmentats i també restar les inversions en carreteres que s'han fet des del 2015, tal com es fa constar. De totes maneres, es posa en relleu que “el volum d'inversió pendent en carreteres nacionals és molt important” i s'emfatitza el fet que les polítiques pressupostàries en carreteres han de basar-se en diversos criteris com la reducció dels punts negres i de millora de la seguretat viària o la millora del nivell de servei de les vies, entre d'altres.

A més, es fa constar que pla del 2015 quantificava les necessitats de manteniment de les vies en 60.000 euros per quilòmetre i s'afegeix que tenint en compte tota la xarxa de carreteres generals actuals que s'ha vist ampliada en longitud es calcula que aquest cost, incloent els treballs de reforç de paviment, se situarien al voltant dels sis milions d'euros. A això caldria afegir, tal com s'exposa, que cada vegada s'equipen les carreters amb més elements, com ara semàfors, que també requereixen d'un manteniment.

Es recorda que en el decret de modificació d'amplades de carreteres es va aprovar reduir-ne la de la CG2 en el revolt de Ràdio Andorra de 20 a 13 metres; de la CG3 a partir del poble de la Cortinada, de 20 a 13 metres; i a la CG4, a partir d'Erts i fins al port de Cabús de 20 a 15. Precisament, es justifica la modificació del pla sectorial de carreteres generals als canvis en aquestes amplades aprovades, a l'actualització que va suposar la llei del 2016 i també al nou directori de carreteres generals i es detalla que el nou pla sectorial de carreteres generals ha de servir per “definir i detallar els diferents criteris que s'empren per a la construcció de les vies de comunicació principals d'Andorra així com la millora de les existents”.