Quantcast

La central nuclear de Vandellòs II notifica l'actuació inadequada d'un relé

Segons ha informat el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), en la prova d'arrencada del tren A del sistema essencial d'aigua refredada, que refrigera sales d'equips relacionats amb la seguretat, s'ha produït una aturada automàtica del mateix, a causa de l'actuació d'un relé temporitzat de protecció d'aquest sistema, que provoca la seva parada per baixa pressió en l'aspiració del compressor.

la causa de l'actuació inadequada del relé ha estat un ajust inadequat de la temporització del mateix .

la incorrecta temporització ha impedit recuperar la situació transitòria de baixa pressió en l'aspiració del compressor que es produeix sota determinades condicions ambientals exteriors.

en les proves anteriors dels mesos d'agost , setembre i octubre, a causa de les temperatures exteriors més elevades, va quedar inadvertit l'error de calibratge.

el succés, que no ha tingut impacte en els treballadors, en el públic ni en el medi ambient, es classif ica amb nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i radiològics (INES).