Quantcast

Les despeses del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària continuen augmentant

El sistema sanitari demana mesures. El SAAS està fent inversions en personal i tecnologia i per contra té problemes amb els pagaments de proveïdors. Tot plegat redueix el seu romanent de caixa. La CASS té un dèficit de 40 milions i vol apujar les cotitzacions entre un i dos punts i augmentar el copagament per reduir-lo.

Les despeses del Servei Andorrà d´Atenció Sanitària augmenten. Dels gairebé 65 milions, la partida principal se l´emporten les depeses de personal, a les quals el SAAS destina 40 milions d´euros.

L´augment en les despeses de personal s´explica per la consolidació de les noves contractacions del 2017 en la direcció assistencial, però també per les noves contractacions del 2018, com la d´un adjunt a cirurgia i un ginecòleg a urgències.

Per evitar un impacte massa gran, el SAAS ha previst uns ajustaments de més de mig milió d´euros. Així doncs, reduirà les primes de valoració del lloc de treball i hores nocturnes, així com també el pressupost de guàrdies i el dels complements salarials.

El 2018, el SAAS rebrà un 15% de més transferència del ministeri de Salut, 15 milions d´euros. Pel que fa al romanent de tresoreria, continua amb un comportament decreixent. Si es compleixen les previsions, ja aquest 2017 el saldo serà negatiu, de 400.000 euros. Les dificultats per trobar fons de finançament adicionals i la morositat són algunes de les causes apuntades pel SAAS.