Quantcast

El pressupost del 2018 preveu un dèficit de 25,6 milions

El projecte de llei de pressupost del 2018 preveu un dèficit de 25,6
milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 0,86% respecte del
2017 tot i que el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha remarcat el fet
que es continua la línia marcada en anys anteriors en el sentit que «el
dèficit de caixa se situï per sota de l'1% del PIB». D'aquesta manera,
ha remarcat que els dos mandats de Demòcrates per Andorra s'ha seguit
tant aquesta premissa com també que les liquidacions dels pressupostos
hagin estat millors que la previsió inicial.

El projecte de llei de
pressupost, que s'ha entrat a tràmit parlamentari aquest mateix dimarts,
preveu uns ingressos corrents de 425,2 milions d'euros; és a dir, un
2,44% més que l'any 2017 (destacant de manera important el que es
calcula que es recaptarà per impostos indirectes, un 3,74% més) i unes
despeses de funcionament de 467,9 milions, 390 de les quals
corresponents a despeses corrents (2,59% més) i 60,8 a despeses de
capital, la qual cosa suposa un increment del 0,78%. Un cop entrat el
projecte a tràmit parlamentari, Cinca ha recordat que el tràmit pot ser
llarg i que podria ser que en començar l'any encara no estigués aprovat.