Quantcast

El Govern considera que Catalunya continua essent una part integrant d'Espanya

El Govern d'Andorra considera que la declaració que ha tingut lloc
aquest divendres a la tarda al Parlament de Catalunya no té efectivitat
jurídica i que Catalunya continua essent una part integrant d'Espanya.
Tal i com ja ha manifestat en d'altres ocasions, el Govern apel·la al
diàleg dins de la normalitat institucional i del marc constitucional com
a mecanisme per resoldre la situació. El Govern d'Andorra reafirma la
seva voluntat de continuar mantenint, com fins ara, unes bones relacions
bilaterals amb Espanya i unes bones relacions de veïnatge amb
Catalunya.