Quantcast

AV.- El Consell General aprova per unanimitat la llei de drets i deures dels pacients