Quantcast

Avui se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama que se celebra aquest dijous 19 d'octubre, el ministeri de Salut ha volgut recordar la importància de la detecció precoç d'aquesta malaltia per garantir més possibilitats de curació, tenint en compte que és un dels principals problemes de salut pública.

En aquest sentit, ha fet públiques les xifres de la cinquena ronda del programa de detecció precoç (2016-2017). Fins al passat 30 de setembre s'han dut a terme 4.350 mamografies, que han permès detectar 21 càncers de mama. Cal tenir present que a final d'any finalitza aquesta cinquena ronda, de manera que es preveu que augmenti el nombre de mamografies. De fet, tot i que no ha finalitzat, ja s'han diagnosticat dos casos més que en la ronda anterior, que es va desenvolupar entre el 2014 i el 2015.

Aquest programa de cribatge es va posar en marxa el 2008 i la xifra de deteccions ha anat augmentant cada bienni, passant dels 12 casos el 2008-2009 als 21 actuals. També ha anat augmentant el percentatge de participació, que durant la primera ronda no va arribar al 20% i actualment ja supera el 45%.

Les dades del registre de càncer mostren que en les dones, el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència, un 30,9% per al quinquenni 2010-2014. La taxa de mortalitat per càncer de mama per aquest mateix període (2010-2014) va ser d'11,9 per 100.000 dones, mentre que pel període 2011-2015, va ser de 13,7 per 100.000 dones.

El programa ofereix a les dones d'edats compreses entre 50 i 69 anys una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys amb l'objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en les dones d'aquest grup d'edat.

Les dones són convidades a participar al programa mitjançant una carta personalitzada. Una vegada feta la mamografia, si el resultat no mostra cap troballa, als dos anys són convocades per realitzar de nou l'exploració de cribratge. En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris s'informa a la pacient, el radiòleg els prescriu i si s'escau els realitza, i es lliura un diagnòstic final amb les indicacions corresponents.

La totalitat de les mamografies són interpretades per dos radiòlegs independents que dirimeixen els seus desacords per consens. Tots els centres radiològics del país participen en el programa: el Servei de diagnòstic per la imatge de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el consultori radiològic Dr. Farràs i Dr. Mir, i el Centre d'imatge diagnòstica Dra. Cuesta.