Quantcast

QUÈ ACTUALITAT: La reforma laboral DE “REBAIXES”

“Ull amb els precedents de reformes laborals que flexibilitzen”, així s'expressava el company d'informatius de Ràdio Valira a propòsit de la flexibilització del mercat laboral anunciada pel conseller general demòcrata, Josep Anton Bardina, amb la nova proposta de reforma de reforma del Codi de relacions laborals. El nostre company també recordava que el 2012 va entrar en vigor a Espanya la reforma laboral aprovada pel Govern del PP, entre titulars i proclames com que la flexibilització dels acomiadaments fomentaria les contractacions.

I mostrava com un estudi fet l'any passat pel diario.es a Andalusia, la comunitat més poblada d'Espanya, demostrava que la reforma laboral va destruir una mitjana del 10% de la població que tenia feina, es van incrementar els acomiadaments entre un 15 i un 35% en funció de la província, es van reduir fins un 20% els contractes indefinits i van augmentar els temporals, i fins i tot es va incrementar la sinistralitat laboral fins als 3.000 accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social.

D'altra banda, l'analista Milagros Pérez, a 'El País”, a propòsit de la reforma espanyola i de la francesa que ara pretén Macron, advertia també: 'Tenir feina ja no garanteix disposar de mitjans per viure. De fet, un de cada quatre joves que treballa és pobre. A això ha conduït la reforma laboral a Espanya. El debat es repeteix ara a França. I em temo que no acabarà millor.'

Aquesta afirmació també a Andorra és perfectament aplicable: Tenir feina a Andorra ja no garanteix disposar de mitjans per viure. Si es té en compte els preus dels aliments o dels lloguers, sense anar més lluny: “mal de muchos, consuelo de tontos?”

I les rebaixes també arriben també a Andorra

Serà per això de ser més europeus? Sarcasmes a part, aquesta setmana, el grup parlamentari demòcrata entrava a tràmit parlamentari les tres proposicions de llei que tenen per objectiu reformar el Codi de relacions laborals:
la llei de les relacions laborals
la llei d'acció sindical i patronal
la llei reguladora del conflicte collectiu

Ho feia després d'analitzar les gairebé 270 aportacions que han anat fent els agents socials i econòmics del país, s'assenyalava en la presentació. Bardina n'era l'encarregat de fer-ho, destacant que a partir d'ara s'obria el debat polític dels tres textos i que, tot i que no s'han traçat cap línia vermella a l'hora de fer modificacions, admetia que, “evidentment, les lleis estan enfocades a la voluntat del grup demòcrata”. Almenys ho reconeixia.

Ja al mes d'abril alguns analistes i ciutadans “de a pie” subratllaven les “rebaixes” que representava la reforma presentada per DA, fonamentalment pels següents aspectes:
– la rebaixa del cost de les hores extres
– l'abaratiment de l'acomiadament
– la reducció dels terminis de preavís per als acomiadaments

També assenyalaven l'esperança que el grup demòcrata tingués en compte les reivindicacions dels collectius i dels partits de l'oposició.

I tot això enmig d'una rebaixa del nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació durant el mes de setembre en relació al mateix mes de l'any passat. Actualment hi ha 394 persones en recerca de feina, la qual cosa suposa una disminució del 20,1% respecte del 2016. Les xifres també són positives pel que fa als assalariats registrats al mes de juliol, ja que creixen un 2,8% respecte del mateix mes de l'any anterior. A més, aquest mateix mes la massa salarial també va experimentar un increment del 3,2% i el salari mitjà del 0,5%. Ara se situa en 1.985 euros al mes.

I també amb la notícia que abans que sortís oficialment a les agències, apareixia ja en algun dels portals de feina com ara aquest: els 1200 llocs de treball oferts per Grandvalira.

CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS RESPECTE ELS ESBORRANYS PRESENTATS A L'ABRIL

PERMISOS
Ampliacions i novetats
allargament de la baixa de maternitat a cinc mesos
ampliació de quinze dies a un mes la baixa de paternitat
Ambdós permisos es poden sumar i passar d'un progenitor a l'altre
També s'apliquen en cas d'adopcions o acollides
Creació d'un permís no retribuït de quatre mesos per tenir cura de fills menors d'edat hospitalitzats
Creació d'un permís de suspensió del contracte de tres mesos en casos de violència de gènere, per evitar que la víctima pugui ser acomiadada

HORES EXTRES – FOTO HORES EXTRES
En lloc de ser retribuïdes per trams com fins ara, es pagarien totes al mateix cost: un 40% més
màxim d'hores extres a la setmana: dotze hores
Eliminacions de la proposta
El fons de capitalització -que s'havia de nodrir amb aportacions tant de l'empresari com del treballador durant la seva vida laboral- en un termini de dos anys es descarta
La possibilitat que les empreses puguin reduir la jornada laboral dels treballadors per motius econòmics

CONTRACTES – FOTO CONTRACTES
Tipologies
Se'n preveuen de 14 tipus
Es crea el contracte de relleu o successió, pel qual durant sis mesos conviuran una persona que arribi a l'edat de jubilació i el seu substitut
Es crea el contracte de continuïtat de la vida laboral, que permetrà que, en cas d'acord amb l'empresari, quan una persona arribi a l'edat en què pot percebre la pensió de jubilació, si aquesta no arriba al llindar de cohesió social, la podrà percebre i alhora continuar treballant fins als 72 anys per seguir cotitzant a la CASS
No es crea el nou contracte per sessions
Obligatori: sí i no
Tots els contractes s'hauran de signar per escrit, i es deixarà un any de marge per tal que les empreses s'hi puguin acollir
No serà obligatòria la classificació dels treballadors per grups professionals

REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS
Les empreses de menys de deu treballadors escolliran a dit la figura d'un mandatat
A partir d'onze empleats s'hauran d'elegir els delegats a través d'un procés electoral
La llei dona un marge d'un any per fer l'elecció, i en cas que no es compleixi el termini, serà el Govern qui marqui el procés d'eleccions

ACCIÓ SINDICAL I PATRONAL I REGULACIÓ DEL DRET A VAGA
Canvi significatiu: el Consell nacional del treball que es va proposar crear passarà a anomenar-se Consell econòmic i social, i tindrà potestat consultiva i d'assessorament
Constatació: la participació ha estat minsa pel que fa a aquests aspectes
Pel que fa al dret de vaga, s'introdueix la mediació i l'arbitratge com a instruments clau dins la negociació entre empresaris i treballadors

INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT
Es mantenen les introduïdes per DA a l'abril.
En cas de comiat no causal la compensació es manté en 25 dies per any treballat fins a un màxim d'un any
en acomiadaments improcedents, injustificats o indeguts, la indemnització serà només un 25% superior a la d'un no causal, quan fins ara era de 45 dies per any treballat, i fins a un màxim de 24 mensualitats, quan actualment és de 30
Per què?
Per la necessitat de compensar el cost que tenen les prestacions que s'introdueixen, com les millores en els permisos.

DURADA DELS PREAVISOS
Es redueix
Si la decisió de rescindir el contracte és de l'empresari, el màxim preavís passa de 90 a 30 dies
Si la decisió és del treballador, haurà de deixar un màxim de 15 dies en comptes de 30 com fins ara
Per què?
Perquè en la majoria de casos és difícil perpetuar les situacions en què un treballador ha de continuar treballant quan ha estat acomiadat

PRIMERES REACCIONS
Els Socialdemòcrates han estat els més crítics ja que en declaracions recollides per Andorra Difusió, qüestionen que la reforma laboral sigui un avenç, més enllà d'ordenar algunes qüestions. El president del grup mixt i conseller del PS, Pere López, creu que en algunes qüestions aquesta proposta de reforma encara va més enrere. També ha dit que la llei d'acció sindical no garanteix un exercici sindical efectiu.

Els Liberals consideren positiu que s'hagi tirat endavant la regulació necessària del dret de vaga. També subratllen que calia una reforma del codi de relacions laborals per adaptar-lo al mercat.