Quantcast

La factura de la llum puja un 10% a l'octubre

Segons el simulador de la factura de l'electricitat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), respecte a l'any passat es produeix una pujada del 5,1%, ja que llavors el rebut va ser de 30, 64 euros en aquestes dues primeres setmanes d'octubre.

Això suposa que l'augment del cost de l'electricitat segueix moderant en relació amb l'any passat, ja que les pujades a principis de 2017 en comparació amb 2016 van ser molt superiors arribant fins i tot a arribar al 28,9% al gener.

Aquesta evolució del preu de la llum es correspon amb la factura d'un consumidor mitjà amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh).

en termes mensuals, abans de repuntar en el que va d'octubre, la llum es va mantenir al setembre, va pujar un 0,1% a l'agost, un 0, 5% al ??juliol, es va mantenir al juny, va pujar un 1,6% al maig, es va mantenir a l'abril i va caure un 3,6% al març i un 16% al febrer, quan va trencar amb nuev i mesos a l'alça.

Aquestes oscil·lacions en el preu de l'electricitat es produeixen per les variacions en el cost de producció, que s'ha incrementat com a conseqüència de la caiguda de fonts de generació renovable com l'aigua i el vent i la seva substitució per fonts fòssils més cares, especialment el gas.