Quantcast

Sant Julià tanca els comptes del 2016 amb un superàvit de 349.000 euros

La sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria ha
servit per aprovar l'estat dels comptes generals de l'exercici del 2016.
En el pressupost final executat el comú ha aconseguit un superàvit
d'exactament 349.496 euros. Aquest fet s'explica perquè la liquidació
d'ingressos se situa amb un total de 13.327.010 euros, mentre que la
liquidació de despeses s'ha quedat amb 12.997.514 euros. En la partida
d'ingressos, la que més s'ha incrementat ha estat la relacionada amb les
taxes i altres ingressos, que ha incrementat en un 24,8% el que estava
previst recaptar en el pressupost inicial.

En el cas del concepte de
despeses que més ha crescut respecte al que estava pressupostat
inicialment, ha estat el derivat de les operacions de capital. Aquest
increment en aquesta partida es deu a la concessió d'un préstec a
Camprabassa, d'un dipòsit per a actius financers per a l'escola bressol
laurediana i també per a Sasectur, organisme que gestiona el Centre
Esportiu de Sant Julià. Pel que fa al tancament del primer i segon
semestre de 2017, ambdós s'han tancat amb saldo positiu, el primer amb
650.000 euros i el segon amb prop de 841.000 euros.