Quantcast

Les matriculacions de vehicles baixen un 8% al setembre

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que les matriculacions de vehicles al setembre han estat 345, amb un descens del 8% respecte al setembre de 2016. Aquest mes l'únic grup que ha crescut és el d'altres. Per contra, han baixat els camions i camionetes, les motocicletes i ciclomotors, i els turismes. D'altra banda, de gener a setembre, les matriculacions de vehicles han augmentat un 17% respecte al mateix període de l'any 2016 i també les dels darrers dotze mesos, que han estat 4.328, amb un augment del 16% respecte al mateix període de l'any anterior, en què es van matricular 3.732 vehicles. En els darrers dotze mesos tots els grups han crescut.

Pel que fa al tipus de carburant, aquest mes de setembre destaca la disminució de vehicles de gasoli, mentre els de gasolina es mantenen estables. També s'han matriculat 23 vehicles elèctrics 100%, 12 sense carburant, 4 vehicles híbrids de gasolina endollable i 4 no endollables, mentre que al setembre del 2016 se'n van matricular 8, 4, 21 i 7 de cada tipus, respectivament.

Del gener fins al setembre d'enguany, les matriculacions de tots els tipus de vehicles, excepte els híbrids de gasolina endollable han tingut variacions positives respecte al mateix període de l'any 2016. Durant els darrers 12 mesos, han augmentat les matriculacions de vehicles de tots els grups. Destaca l'augment dels vehicles de gasolina, mentre que s'han matriculat 122 vehicles del grup sense carburant, 94 vehicles el¡ectrics 100%, 62 híbrids de gasolina endollable i 60 no endollables. Pel que fa als híbrids de gasoli endollables i no endollables, se n'ha matriculat un de cada tipus.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, es constata una variació mensual a la baixa, tot i que positiva, en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de setembre en un 0,3%.