Quantcast

La policia reclama 9.796 euros a 262 conductors per excés de velocitat

El departament de policia reclama un total de 9.796 euros a 262 conductors per excessos de velocitat constatats a través dels radars situats a la xarxa viària del país. Aquestes sancions corresponen majoritàriament als mesos de juliol i agost i oscil·len entre els 24,04 i els 120,20 euros.

Tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones a les quals es reclamen aquests imports arran de la infracció a les normes de circulació tenen un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que creguin escaients al departament de policia. Passat aquest termini, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import, i els implicats tindran 13 dies hàbils per fer efectiu l'import de la multa. En cas que no compleixin aquests terminis es procedirà per la via executiva.