Quantcast

L'IPC avançat del setembre se situa en el 2,3%

La variació interanual estimada de l’IPC al setembre se situa en el 2,3% segons el càlcul de l’indicador avançat facilitat aquest divendres pel departament d’Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un augment de dues dècimes respecte la variació interanual de l’IPC avaluat al mes d’agost (2,1%) i un lleuger repunt després de mesos de davallades des de la primavera, quan va arribar a situar-se al 3%.

Pel que fa a l’IPC avançat d’Espanya del mes de setembre se situa en l'1,8% que, en cas de confirmar-se, suposaria també un augment de dues dècimes respecte a l’agost. Quant a França, l'index es de l'1%, que augmentaria una dècima amb relació al registrat a l’agost.

Estadística posa en relleu que l’IPC avançat és un càlcul previ de l’IPC amb el 97% aproximat dels preus entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. Per tant, l’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa.