Quantcast

Alta Ribagorça, 29 de setembre 2017: NOVA GESPA AL CAMP DE FUTBOL DEL PONT DE SUERT

L’ajuntament de Pont de Suert ha invertit 6.000 ' en la reparació del camp de futbol. La intervenció s’ha prioritzat pel risc que comportava practicar esport en la instal·lació.

Des de l’Ajuntament es va optar per reparar els sots del camp abocant al llarg d’aquest sobre els 210.000 kg d’àrid, amb terra vegetal i ressembrant tot el camp.

El camp situat a la vora del riu, és va recreixer anivellant el terreny amb la zona urbana, cosa que fa que des de la construcció, el terreny sigui inestable.

Pel tipus de localització i característiques del camp, l’ajuntament espera que l’actuació sigui suficient per mantenir la qualitat d’aquest a llarg termini.

Una actuació que beneficiarà sobretot als nens i nenes de l’escoleta de futbol del Pont de Suert, els principals usuaris del camp.

Parlen al vídeo: JOSE ANTÓNIO TROGUET, ALCALDE DEL PONT DE SUERT