Quantcast

Els turistes augmenten un 10% a l'agost

Les dades del departament d'Estadística facilitades aquest dilluns mostren que a l'agost han entrat al país un total de 1.030.084 visitants, dels quals 668.301 són excursionistes -persones que no pernocten al país- (64,9%) mentre que 361.783 són turistes (35,1%). Respecte al mes d’agost de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 4,9%. El nombre de turistes ha augmentat un 10%, en la mateixa línia el nombre d’excursionistes ha augmentat un 2,3%. Per país de residència, presenten un augment d’un 5,5% pels visitants espanyols, d’un 4,6% pels visitants francesos i d’un 2,5% pels visitants d’altres procedències.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d’inici d'any han augmentat un 3,4% mentre que els dels darrers dotze mesos augmenten un 4,4%. Quant als turistes, des d’inici del 2017 han augmentat un 6,8% i en els darrers dotze mesos augmenten un 8,5%. Respecte als excursionistes, des d’inici d'any han augmentat un 1,5% i en els darrers dotze mesos augmenten un 2,2%.

Cal dir que el motiu principal de les visites al país són les compres (40%), mentre que la majoria dels turistes tenen com a principal motiu la natura (34%). Pel que fa als excursionistes, el principal motiu són les compres (58%).

Creix un 5,8% l'entrada de vehicles

D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant l'agost ha estat de 480.134, fet que suposa un creixement respecte al mes d'agost de l’any anterior del 5,8%. El total de turismes presenta un increment del 6,6% i el de vehicles pesants un decrement del 32,4%. Els turismes provinents d’Espanya han crescut un 3,9%, mentre que els provinents de França han tingut un augment del 10,8%.

Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una davallada del 34% per la frontera hispanoandorrana i del 19,8% per la francoandorrana. El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.334.861, cosa que representa una variació del 3,3% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.194.545 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,5%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 2,9%.

Finalment, de gener a agost del 2017, respecte el mateix període de l'any passat, s’ha produït un increment del 2,4% en el nombre de vehicles, amb un augment de l'1,6% dels provinents d’Espanya i un del 4,1% dels provinents de França.