Quantcast

El consum d'energia puja un 1,5% a l'agost

El departament d'Estadística ha facilitat aquest dilluns les dades del consum d’energia del mes d'agost, que mostren que ha estat de 18.267 TEP (tones equivalents de petroli), amb un augment de l'1,5% respecte al mes d'agost de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes de l'any passat són la gasolina el fuel i el propà. D'altra banda, l'electricitat i el gasoli de locomoció presenten variacions negatives. De gener a agost, hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 140.897, és a dir, un 1% menys respecte al mateix període de l'any 2016. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2016 són el propà, la gasolina i el gasoli de locomoció.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 213.849 TEP, fet que suposa una davallada respecte el mateix període anterior del 0,2%. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2016 són propà, gasolina, electricitat i gasoli de locomoció. En canvi, el fuel domèstic presenta una davallada destacable.

Quant a l'energia elèctrica, el consum a l'agost ha estat de 38.777 MWh, amb un descens del 2,1% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Els únics grups que presenten augments respecte al mateix mes del 2016 són les estacions d'esquí, les indústries i la construcció. D'altra banda, l'enllumenat públic, les administracions, la distribució i els usos domèstics presenten variacions negatives destacables.

De gener a agost, hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 372.563, és a dir, un 0,7% menys respecte al mateix període de l'any anterior. Els grups que han crescut són els usos domèstics, l'hoteleria i restauració, altres serveis i serveis financers. Per contra, l'enllumenat públic, les estacions d'esquí, les administracions i altres distribuïdores presenten davallades remarcables. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 555.937 MWh, amb un creixement del 0,8% respecte al període anterior.