Quantcast

CM.- La sala d'exposicions dels frescos de Santa Coloma es declara projecte d'interès nacional

D'altra banda, també en matèria d'obra pública, s'han adjudicat els treballs de tractament de talussos a la CG3 (a Encodina i a la zona del túnel artificial) i a la CG6 (zona del torrent del Barreró) per un import de 360.300 euros. També s'ha donat llum verda a la instal·lació de proteccions per a la caiguda de blocs rocosos a la CG6, uns treballs que ascendeixen a més de 585.000 euros.

Una altra de les adjudicacions acordades aquest dimecres són les obres de millora hidràulica de la zona del pont de la Margineda, on s'han detectat indicis de descalçament de la seva base. També es faran millores de protecció hidràulica del terreny i es rehabilitarà el mur de maçoneria. Els treballs tenen un import de gairebé 85.000 euros i s'allargaran durant dos mesos.