Quantcast

CM.- Els responsables dels departaments del Govern decidiran la compensació de les hores extres

El Govern ha aprovat un decret per modificar el reglament de sistemes de compensació que afecta com han de recuperar les hores extres els funcionaris. El canvi consisteix bàsicament en què a partir d’ara els directors o responsables dels diferents departaments seran els que decidiran si la compensació d’aquestes hores extres ha de ser a través d’una remuneració econòmica o a través de temps de descans. Fins ara era el treballador qui prenia aquesta decisió.

Tal com ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, el reglament del 2003 fixava que eren els treballadors els que podien escollir com recuperar les hores extres que havien fet però que “amb la voluntat de racionalitzar” la compensació d’aquestes hores extres s’ha pres la decisió de fer el canvi, ja que ha posat en relleu que la realitat actual és diferent a la del 2003 i convé que “la gestió de les hores extres s’adigui” a les necessitats reals de cada departament. Així, a partir d’ara, serà cada responsable de departament el que decidirà com es compensen les hores que ha fet un treballador.